תמונות

מנכל הבינלאומי סמדר ברבר צדיק, דן לב צילום: דן לב