תמונות

20 צילום: אסף טופז, באדיבות ארכיון צה"ל במשרד הביטחון ו"במחנה"