תמונות

חדר שינה אחרי שיפוץ2 - שרון קליין2 צילום: שי בן אפרים