תמונות

ברוב המקרים הוא לא התערב. ברקוביץ' (אלן שיבר)