תמונות

רוצה להשתקם, בינתיים נפצע שוב. פלקאו (AFP)