תמונות

מויס, יתרון שנקבע ונמחק מוקדם (GETTYIMAGES)