תמונות

נסלי ברדה על כתבתה הערב בעובדה צילום: מתוך הבוקר של קשת