תמונות

כבר מול בית"ר נראה מה ווקוביץ' יודע לעשות (gettyimages)