תמונות

תמר גרושקא - תספורת צילום: תומר ושחר צלמים