תמונות

בית חוילם רמב"ם, חיפה, חדר ניתוח צילום: אלי גרוס