תמונות

ובסופו של יום זו התמונה שנזכור מהמשחק הזה (צילום: אלן שיבר)