תמונות

שער חוקי שלו נפסל במשחק הקודם. אייבינדר (דני מרון)