תמונות

הווארד, הוריד את הזקן אבל נשאר חד (gettyimages)