תמונות

רובן ומולר. יש להם סיבה לשמוח (gettyimages)