תמונות

אוספים, שירי אשד שחר, מעשני הקטורת, החלק העליון מתפרק, שם מניחים צילום: שירי אשד שחר