תמונות

שני אלון ובעלה, המירוץ למיליון צילום: מאור אשר