תמונות

צוברי ומשיח. קרב מסקרן על כרטיס אחד ללונדון (יניב גונן)