תמונות

בעצם, אולי זה הפתרון? אוהדי חיפה (אלן שיבר)