תמונות

שמעון פרס מקבל תואר סיר ממלכת אנגליה צילום: חדש2