תמונות

איווניר מוציא אוויר ומבהיר: &"לא צריך להוציא את השחקנים להורג&" (ש