תמונות

ריאן. גם הוא מקווה למקום בהרכב בשני (יוסי שקל)