תמונות

"הייתי נשאר רק אם הייתי מבין שהעתיד שלי הוא בחיפה" (דני