תמונות

מרציפן בסדרת "כל אחד יכול", המרשלג צילום: פרלמן רסקין