תמונות

קרום ביבישקוב עולה לכדור גובה. צפוי לפתוח בהרכב מול נתניה (משה חרמ