תמונות

סופו. פניני: &"הוא השתלב פה יופי-יופי&" (מור שאולי)