תמונות

אביזר בטיחות למניעת שכחת ילדים צילום: דוד בן גיגי