תמונות

סטודיו לוי חמיצר, ג, קומת הקרקע תוכנית צילום: עמית גירון