תמונות

לא היה בשיאו במערכה הראשונה. פדרר בלונדון (Getty)