תמונות

מודי בר-און, מחווה עלי מוהר צילום: אורית פניני