תמונות

הבית בו נכלא תושב הצפון צילום: פוראת נאסאר