תמונות

על פי חזן, זומן אך ורק מסיבות מקצועיות. בניון (יוסי שקל)