תמונות

קליגר וסלע. יכנסו מחר לתחרות ב-470 (GettyImages)