תמונות

חגיגות בקרית שמונה. ניצחון שישי רצוף (אלעד ירקון)