תמונות

גם בחברת החשמל לא אין כזאת קביעות. ונגר (gettyimages)