תמונות

מכבי התגברה על חוסר הריכוז (צילום: עודד קרני)