תמונות

רוט מול אליהו. גם היום ב-ONE TV LIVE (גיא אייזנר)