תמונות

התרכז בעיקר במשימות הגנתיות. דסה (דני מרון)