תמונות

"לא התבטלנו בפני מכבי". אלי כהן (אלן שיבר)