תמונות

מכתב סירוב פקודה, יצחק רבין צילום: ארכיון צה"ל במשרד הביטחון