תמונות

שלומי דורה. &"יכולים לבוא בטענות רק לעצמנו&" (עמית מצפה)