תמונות

מרכז ההגנה יכול היה להיות טוב יותר (צילום: אלן שיבר)