תמונות

איתן קופל וסייג, כפולים צילום: מתוך "כפולים"