תמונות

פלזמות לשחקנים. גרגורי: &"מיד שאלתי איך חותמים&" (גיא איזנר)