תמונות

הודג'סון. התלונן בפני השופטים, אבל יכול לחייך (getty)