תמונות

גליל גוזרת רשתות ברמלה. היסטוריה לצפון (דרור עינב)