תמונות

היו זמנים אופטימיים. מנדיונדו בצד אחד, באדיר בצד השני