תמונות

המאמן מתכנן מערך התקפי במיוחד (צילום: אלן שיבר)