תמונות

אורח בהדר יוסף. אלין טופוזאקוב (מור שאולי)