תמונות

המבנים של חדיד, מרכז חיידר אליאב בבאקו צילום: האפטון + קרואו