תמונות

"קפריסין מאמינה, ישראל טובה יותר". חריסטופי